top of page

Кореспонденция

EMPOWERare2021

11. Кореспонденция НМРБ ТЕЛК

Линк

10. Изпълнение на Резолюция на ООН

Линк

9. Включване на социални услуги с приоритет редки болести в Националната карта на социалните услуги

Линк

8. Кореспонденция - Брой пациенти Национален регистър РБ

Линк

EMPOWERare

7. Кореспонденция - Дебат относно Плана за действие на Европа за редките болести
6. Кореспонденция - Резолюция на ООН за редките болести
5. Кореспонденция - Актуализиране на списъка на хроничните заболявания по чл. 95, ал.3 от Наредба 10
4. Кореспонденция - Становище Методика за индивидуална оценка
3. Кореспонденция - Ваксинация РБ
2. Кореспонденция - План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към РБ отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026)
1. Кореспонденция - COVID-19

Съобщения до медии

Официални съобщения на БХА до медиите

Съобщение от 08.08.2022
Съобщение от 06.07.2022
Съобщение от 14.06.2022
Съобщение от 19.05.2022
Съобщение от 02.09.2021
Съобщение от 01.09.2021
Съобщение от 31.05.2021
Съобщение от 27.05.2021
Съобщение от 25.05.2021
Съобщение от 22.02.2021
Съобщение от 23.12.2020
Съобщение от 17.12.2020
Съобщение от 23.12.2019
bottom of page