top of page

МАТЕРИАЛИ

Материали по проект EmpoweRARE2021

Включени по-долу са свързани с проекта материали и връзки

Logopit_1576356145501.png
Официален проектен бюлетин (Брой 1)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Януари 2020)

Logopit_1576356145501.png
Официален проектен бюлетин (Брой 2)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Април 2020)

Logopit_1576356145501.png
Извънреден проектен бюлетин (Май 2020)

Извънреден проектен бюлетин по проект EmpoweRARE (Май 2020)

Logopit_1576356145501.png
Официален проектен бюлетин (Брой 3)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Юли 2020)

Logopit_1576356145501.png
Извънреден проектен бюлетин (Август 2020)

Извънреден проектен бюлетин по проект EmpoweRARE (Август 2020)

Logopit_1576356145501.png
Официален проектен бюлетин (Брой 4)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Декември 2020)

Logopit_1576356145501.png
Официален проектен бюлетин (Брой 5)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Май 2021)

Logopit_1576356145501.png
Официален проектен бюлетин (Брой 6)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Юни 2021)

bottom of page