top of page

 Медицински терапии

Тук ще откриете основна информация относно леченията и поддържащите медицински терапии при различни редки заболявания.

Какви са факторите за оптимално добрата грижа за пациента с рядко заболяване и какви стъпки е необходимо да предприемем?

Как работи системата за здравно осигуряване в България.

На какви генетични изследвания имат право бременните жени и новородените деца в България безплатно.

Какво означава лекарство сирак, къде могат да бъдат намерени такива лекарства и реимбурсират ли се те в България.

Какви са услугите за пациентите с редки болести

Услуги, контакти и информация за диагнози в центъра към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

Диагнози и контакти.

Услуги, инициативи и контакти на центъра.

Видеопредставяне, контакти и диагнози.

Услуги, контакти и информация за диагнози в центъра към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

Видеопредставяне, история на центъра и контакти.

bottom of page