top of page

Психично здраве

Тук ще откриете основна информация, свързана с психичната грижа и поддържането на отпимално психично здраве при пациентите с редки болести и техните семейства.

Отразява ли се психичното здраве на хода на рядкото заболяване и трябва ли психологическата подкрепа да бъде включена в интегрираната грижа за редките болести?

Становище на Eurordis - Европейската организация за редки болести - относно психичното благополучие на пациентите с РД в Европа.

Как може да се фасилитира група за подкрепа и взаимопомощ и какви са спецификите на групите за подкрепа при пациенти с редки болести и техните близки.

Как успяват семействата с редки болести в Европа да съчетаят здравната грижа за пациента с личния живот.

Презентация от ''Дискусионно студио: Картина ана психичното здраве с фокус върху депресивните състояния'' на 17.02.2022г.

Какво трябва да включва цялостната грижа за психичното и физическо здраве при пациентите с редки диагнози.

Какви услуги за психологическа подкрепа са достъпни за българските семейства с редки болести

bottom of page