top of page
Търсене

Обява за работа „пациентски помощник“

Сдружение "Българска Хънтингтън Асоциация" е пациентска организация, чиято основна цел е подпомагане, подкрепа и овластяване на българските семейства, засегнати от редки заболявания. От 2014-та година насам екипът ни е работил по множество проекти, като някои от дейностите на организацията са:

- осигуряване на консултации, психо-социална подкрепа и терапевтична рехабилитация на пациентите с редки болести;

- разширяване на информираността за редките заболявания в България;

- представляване и застъпничество за семействата, засегнати от рядко заболяване, пред българските институции и държавни органи;

- организиране редица събития и обучения и създаване на разнообразни материали, насочени към овластяването на пациентите с редки болести;

- създаване на Център за хора с редки болести, в който да функционират безвъзмездни иновативни социални и рехабилитационни услуги за пациентите.

Във връзка с проекта „Овластяване на хора с редки болести“, по който работим вече трета година, ние от екипа на БХА търсим да назначим двама оператори на телефонна

линия за информираност на хората с редки заболявания и техните близки. Телефонната линия ще бъде безплатна за ползвателите и има за цел да им осигури място, на което да получат отговори на въпросите си за своето заболяване, възможностите и правата, които имат за лечение и подобряване качеството си на живот.


Какви отговорности ще имат нашите оператори?

- да отговарят на телефонни обаждания от пациенти и други лица, заинтересовани от редките болести;

- да работят с информационна система за редките болести в България;

- да предоставят коректни и адекватни отговори на получените запитвания;


Какво притежава подходящият кандидат?

- отлични комуникативни умения и добра езикова грамотност;

- готовност и способност за учене и развитие;

- добра компютърна грамотност;

- търпеливост, учтивост и позитивност;

- готовност за работа на сменен режим;


Какво предлагаме ние от Българска Хънтингтън Асоциация?

- удовлетворяваща работа в полза на обществото;

- гъвкаво работно време

- възможност за дългосрочна заетост в дейността на организацията


За да кандидатствате, моля изпратете автобиография (CV) със своя актуална снимка на имейл адрес

info@huntington.bg

Ще се свържем само с одобрените кандидати.

На всички кандидати гарантираме конфиденциалност по смисъла на ЗЗЛД.

Последни публикации

Виж всички

Българска Хънтингтън Асоциациия предлага индивидуални консултации с психолог, както и групи за подкрепа на пациенти с редки диагнози и техните близки. Тези услуги са подходящи за: пациенти с редки бол

Същност Болестта на Хънтингтън (HD) е генетично заболяване, което означава, че може да се предава от родителите на техните деца. Генът, който причинява HD, обикновено е отговорен за производството на

Експертните центрове за лечение на редки заболявания са единици, обособени като функциониращи към медицински заведения в страната. Медицинските специалисти в тези центрове притежават дългогодишен и тя

bottom of page