top of page
Търсене

Онлайн обучение „Права на хората с увреждания в България“ – втора частПродължаваме с второто обучение по проект „Овластяване на хора с редки болести“. Темата ще бъде насочена основно към възможностите на хората с увреждания за обучение, работа и самостоятелна стопанска дейност в България. Участниците ще се запознаят с различни актуални мерки за подкрепа на работодатели и търсещи работа, възможности за финансиране на собствена стопанска дейност, както и облекчения за работещите хора с увреждания.


Обучението ще се състои в Събота, 8 Август 2020г от 10:00ч до 16:00ч, можете да се включите в обучението като заявите своето участие на следния линк: https://www.facebook.com/events/739621816857433/?refid=12


Панелисти в обучението ще бъдат – Наталия Григорова – ръководител на проекта и модератор на събитието, Лила Ангелова – пациентски експерт и човек с рядко заболяване и Елка Тодорова – експерт по темата за трудовите права на хора с увреждания и председател на НФРИ. Елка Тодорова, ще представи основните права на хората с увреждания България, касаещи тяхната трудова реализация и възможностите за развитие на самостоятелна стопанска дейност. Лила Ангелова, ще говори за процедурите за облекчения на работодатели наемащи на работа хора с увреждания.


По време на обучението ще се представят основни права на хората с увреждания в България свързани с трудовата реализация и казуси касаещи темата, участниците ще получат предварителен комплект от обучителни материали, а по-време на обучението ще има възможност за дискусии, въпроси и работа по отделни конкретни казуси.


Основната цел на проекта „Овластяване на хора с редки болести“ EmpoweRARE е да допринесе за намаляване на социалните различия чрез овластяване на хората с редки болести за гражданско участие и иницииране на реформи и застъпничество. Проекта се реализира с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (www.activecitizensfund.bg)


Очакваме ви!

Comments


bottom of page