top of page
Търсене

Онлайн обучение „Права на хората с увреждания – социални услуги и лична помощ“

На 20 декември 2020 г. от 10:00 часа, ще се състои поредното онлайн обучение за правата на хората с увреждания в България, част от проекта „Овластяване на хора с редки болести“

Обучението е със свободен достъп и за да се включите в него, е необходимо да попълните формата за участие:

Панелисти в обучението ще бъдат – Наталия Григорова – ръководител на проекта и модератор на събитието, Илиана Тонова – пациентски експерт и Иван Дечев – юрисконсулт и експерт по правата на хората с увреждания. По време на обучението, ще бъдат дискутирани промените в социалните услуги според новия закон за предоставяне на социални услуги и закона за личната помощ, като програмата ще цели представяне на практически знания касаещи конкретни казуси, с които хората с увреждания се сблъскват. Друга основна тема ще бъде актуалната обстановка и свързаните с COVID-19 процедури касаещи пациентите с редки заболявания, както и хората с увреждания.

Всички участници ще получат предварителен комплект от обучителни материали, а по-време на обучението ще има възможност за дискусии, въпроси и работа по отделни казуси.


Основаната цел на проекта „Овластяване на хора с редки болести“ /EmpoweRARE/ е да допринесе за намаляване на социалните различия чрез овластяване на хората с редки болести за гражданско участие и иницииране на реформи и застъпничество. Проекта се реализира с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (www.activecitizensfund.bg)


Commentaires


bottom of page