top of page
Търсене

Първи обучителен семинар на тема „Права на хората с увреждания в България“

Първото обучение по проекта "Овластяване на хора с редки болести", ще се състои он-лайн на 26 април между 10:00 и 16:00 часа. Един от обучителите ще бъде Иван Дечев - главен експерт към институцията на омбудсмана на Република България, Отдел „Правата на хората с увреждания и дискриминация“. Илиана Тонова, която е пациент с рядко заболяване и експерт от опит, ще говори и за процедурата по получаване на ТЕЛК и затрудненията, които срещат хората с редки болести. По време на обучението ще се представят основни права на хората с увреждания в България и казуси свързани с тях, участниците ще получат предварителен комплект от обучителни материали, а по-време на обучението ще има възможност за дискусии, въпроси и работа по отделни казуси. Обучението е напълно безплатно и ще се проведе он-лайн. За записване и въпроси се свържете с нас.


Програма Обучение 26.04.2020
.pdf
Download PDF • 190KB


Обучителен материал 26.04.2020
.pdf
Download PDF • 321KB

Последни публикации

Виж всички

Българска Хънтингтън Асоциациия предлага индивидуални консултации с психолог, както и групи за подкрепа на пациенти с редки диагнози и техните близки. Тези услуги са подходящи за: пациенти с редки бол

Същност Болестта на Хънтингтън (HD) е генетично заболяване, което означава, че може да се предава от родителите на техните деца. Генът, който причинява HD, обикновено е отговорен за производството на

Експертните центрове за лечение на редки заболявания са единици, обособени като функциониращи към медицински заведения в страната. Медицинските специалисти в тези центрове притежават дългогодишен и тя

bottom of page