top of page
Търсене

PLA2G6 невродегенерация (PLAN)

Свързаната с PLA2G6 невродегенерация е кръстена на отговорния ген: PLA2G6. Смята се, че този ген е важен за подпомагане на клетките да поддържат здрава мембрана (външен слой). Той също така участва в липидния (мастния) метаболизъм. Все още не е известно как промените в този ген причиняват симптомите на PLAN или прекомерното натрупване на желязо в мозъка при някои засегнати индивиди.


PLAN има три различни форми с различни характеристики:


  1. Инфантилна невроаксонална дистрофия: ранно начало, бързо прогресиращо заболяване

  2. Атипична невроаксонална дистрофия: по-късно начало в детството с по-бавна прогресия и преобладаващи екстрапирамидни (нерви, които регулират моторния контрол) находки, като дистония (неволни мускулни контракции, които причиняват повтарящи се или усукващи движения) и дизартрия (затруднено произнасяне на думи). Включва широка гама от презентации

  3. Свързана с PLA2G6 дистония-паркинсонизъм: дистония-паркинсонизъм в зряла възраст, придружен от когнитивен спад и невропсихиатрични промени (психично разстройство поради заболяване на нервната система)


Инфантилна невроаксонална дистрофия (ИНД/INAD)


Класическата ИНД започва рано в живота и прогресира бързо. Обикновено се развива между 6-месечна и 3-годишна възраст. Първите признаци често са забавяне в развитието на умения, като ходене и говорене. Децата може да са отпуснати или да имат нисък мускулен тонус в началото (хипотония), но това се превръща в скованост (спастичност) с възрастта, особено в ръцете и краката. Болестта на очите, причинена от дегенерация на зрителния нерв (оптична атрофия), е често срещана по-късно и може да причини лошо зрение и евентуална слепота. Припадъци и бърз ритъм на ЕЕГ също могат да доведат до това.


Настъпва загуба на когнитивни способности и много засегнати деца никога не се научават да ходят или губят тази способност. Много засегнати деца не оцеляват след първото си десетилетие, но някои оцеляват до тийнейджърските си години и след това. Поддържащите грижи могат да допринесат за по-дълъг живот чрез намаляване на риска от инфекция и други усложнения.


Диагностициране

ЯМР на мозъка и очен преглед са ключови за диагностицирането на ИНД. В допълнение към загубата на двигателни умения, засегнатите индивиди също изпитват церебеларна атрофия, страбизъм (кръстосани очи) и нистагъм (бързи неволеви движения на очите). Анормални аксони (част от нервните клетки), наречени сфероидни тела, могат да се видят при биопсии, но може да се появят едва по-късно в заболяването, тъй като се натрупват с възрастта. Анормалното натрупване на желязо в мозъка варира сред засегнатите индивиди и може да не се вижда при изследванията с ЯМР.


Лечение

Дават се лекарства за лечение на спастичност и гърчове. Добавки с фибри и/или омекотители на изпражненията се използват за лечение на запек. Трансдермален скополаминов пластир може да помогне при секрети от устата. Може да са необходими промени в храненето, като например по-меки храни или сонда за хранене, за да се предотврати аспирационна пневмония и да се постигне адекватно хранене.


Атипична невроаксонална дистрофия


АНД обикновено започва в ранна детска възраст, но може да се появи и до края на второто десетилетие. Има по-бавна прогресия и различно разнообразие от двигателни проблеми в сравнение с ИНД. В началото индивидът може да има забавяне в говоренето или да проявява черти, подобни на аутизъм. В крайна сметка се развиват затруднения с движението и тези индивиди обикновено имат дистония. Често се срещат промени в поведението, като импулсивно действие, невъзможност за внимание за дълги периоди от време или депресия, което може да изисква лечение от лекар.


Диагностициране

Някои ЯМР изображения на мозъка показват аномалия в globus pallidus, част от мозъка, която контролира движението. Аномалия, наречена хипоинтензивност, показва натрупване на желязо. Следователно ЯМР и очен преглед са ключови за установяване на силни клинични характеристики на АНД.


Преобладаващите характеристики на АНД са начало преди 20-годишна възраст, психомоторна регресия (т.е. загуба на предишни придобити умения), езикови затруднения, аутистично поведение, церебеларна атрофия, оптична атрофия, прогресивна дистония и дизартрия. Както при ИНД, биопсиите показват доказателства за анормални аксони, наречени сфероидни тела. Други общи характеристики са психиатрични и поведенчески аномалии, спастичност, контрактури на ставите, гърчове и нистагъм.


Лечение

При спастичност и гърчове се провежда лекарствена терапия. За дистония, свързана с АНД, може да се опита орален или интратекален баклофен. Лечението от психиатър е показано за тези с по-късна поява на невропсихиатрични симптоми. Добавки с фибри и/или омекотители на изпражненията се използват за лечение на запек. Трансдермален скополаминов пластир може да помогне при секрети от устата. Може да са необходими промени в храненето, като например по-меки храни или сонда за хранене, за да се предотврати аспирационна пневмония и да се постигне адекватно хранене.


PLA2G6 дистония-паркинсонизъм


Началото на свързаната с PLA2G6 дистония-паркинсонизъм варира от детството до второто и третото десетилетие от живота. Тези индивиди изпитват дистония, аномалии в движението на очите, забавяне, лош баланс, ригидност и изразен когнитивен спад.


Диагностициране

Анормалното натрупване на желязо в мозъка в globus pallidus, substantia nigra и/или striatum варира сред засегнатите индивиди и може да не бъде очевидно при ЯМР изследвания до края на заболяването.


Основните характеристики са променливо начало от детството до младата зряла възраст; паркинсонизъм (тремор, брадикинезия [бавни движения], ригидност и нарушени постурални реакции); дистония; когнитивен спад; невропсихиатрични промени; и първоначален драматичен отговор на допаминергично (леводопа) лечение, последвано от ранно развитие на дискинезии (намалени произволни движения и наличие на неволеви движения). Други общи характеристики са дизартрия, автономно засягане и лека церебрална атрофия.


Лечение

Необходима е консултация с психиатър за лечение на невропсихиатричните симптоми. Оценката на физическата терапия може да помогне при проблеми със стойката и ходенето. Ерготерапията може да помогне на лицето да извършва ежедневни дейности. Може да е необходима периодична оценка на зрението и слуха. За предотвратяване на вторични усложнения е важно да се започне физиотерапия рано както и ортопедично лечение, коеето да помогнете за предотвратяване на контрактури (стягане на мускулите, сухожилията, кожата и близките тъкани, което причинява сковаване на ставите) с напредването на заболяването.


Генетика при видовете PLAN

PLAN се унаследява по автозомно рецесивен начин, което означава, че засегнатият човек получава два мутирали гена, по един от всеки родител. Ето как работи:


Рецесивните заболявания възникват само когато и двамата родители са носители на едно и също заболяване и след това предават своите променени гени на детето си. Има шанс едно на четири двама носители да имат дете с разстройството. Има шанс две към четири родителите да имат дете, което също е носител. Шансовете са едно към четири детето да няма генна мутация.

Препоръчват се тестове за носителство за рискови роднини и пренатални тестове за рискови бременности, ако и двете мутации, причиняващи заболяване, са идентифицирани в засегнат член на семейството.


Пренатално тестване

Ако болестотворните мутации са идентифицирани в семейството, може да се направи пренатален тест за бременност с повишен риск. При един тест ДНК се извлича от фетални клетки, получени чрез амниоцентеза, обикновено на 15 до 18 гестационна седмица, и се анализира. Или се взема проба от хорионните въси, подобни на малки пръсти издатини на ръба на плацентата, обикновено на 10 до 12 гестационна седмица.


Скринингът на ембриони, известен като предимплантационна генетична диагностика, може да бъде опция за някои семейства, в които са идентифицирани мутациите, причиняващи заболяването.


Comments


bottom of page