top of page
Търсене

Carola Reinhard - Подобряване на грижата за пациенти с редки неврологични заболявания

Гледайте презентацията на Карола Рейнхард, програмен мениджър на ERN-RND програмата в Tuebingen, Германиям, която тя сподели на летния ни лагер за семейства с редки неврологични заболявания през месец юли 2022-ра:Comments


bottom of page