top of page
Търсене

Церебеларна атаксия

Церебеларната атаксия е форма на атаксия, произхождаща от малкия мозък. Непрогресивната вродена атаксия (Non-progressive congenital ataxia - NPCA) е класическо представяне на церебралните атаксии.


Церебеларната атаксия може да възникне в резултат на много заболявания и може да се прояви със симптоми на неспособност за координиране на равновесие, походка, крайници и движения на очите. Лезиите на малкия мозък могат да причинят диссинергия, дисметрия, дисдиадохокинезия, дизартрия и атаксия на стойка и походка. Дефицити се наблюдават при движения от същата страна на тялото като лезията (ипсилатерално). Клиницистите често използват визуално наблюдение на хора, изпълняващи двигателни задачи, за да търсят признаци на атаксия.


Протичане и симптоми

Увреждането на малкия мозък причинява увреждане на двигателните умения и може да причини нистагъм. Почти една трета от хората с изолирана, късно започнала церебеларна атаксия развиват множествена системна атрофия.


Но симптомите не се ограничават до дефицити в двигателните функции. Малкият мозък отговаря и за интелект, емоция и планиране. Съответно, церебеларните дефицити могат да бъдат оценени с помощта на клинични скали за оценка, като такива за очни дефицити.


Лечение

В продължение на много години се смята, че постуралните нарушения и нарушенията на равновесието при церебеларна атаксия не са лечими. Резултатите от няколко скорошни проучвания обаче предполагат, че рехабилитацията може да облекчи постуралните нарушения при пациенти с церебеларна атаксия. Сега има убедителни доказателства, че рехабилитацията е ефективна за подобряване на постуралните способности на пациенти с церебеларна атаксия – особено при пациенти с дегенеративна атаксия или множествена склероза Необходими са интензивни рехабилитационни програми с упражнения за баланс и координация Въпреки че техники като виртуална реалност, биофийдбек, упражнения на бягаща пътека с поддържано телесно тегло и торс теглото изглежда има значение, тяхната специфична ефикасност трябва да бъде допълнително проучена. Лекарствата са изследвани само при дегенеративна атаксия и нивото на доказателства е ниско.


Някои ефекти от церебеларната атаксия могат да бъдат намалени в различна степен с помощта на упражнения на Frenkel.


Една от основните цели на лечението е да се възстанови физиологичното инхибиране, упражнявано от кората на малкия мозък върху ядрата на малкия мозък. Изследванията, използващи транскраниална постоянна стимулация (TDCS) и транскраниална магнитна стимулация (TMS), показват обещаващи резултати.Рехабилитация

Рехабилитацията е успешна, когато включва ангажиране на знания за интересите и общия произход на индивидите с церебеларна атаксия. Техниката за интервенция на речта е да се съсредоточи върху оптимизирането на дихателните и вокалните ресурси, както и да тренира компенсаторни стратегии.


Comments


bottom of page