top of page
Търсене

Грижа за детското здраве при редките болести

Гледайте презентацията на д-р Мила Байчева, началникна Клиника по гастроентерология към СБАЛ по детски болести ‚,Проф. Иван Митев‘‘ за грижата за детското здраве при редките болести в рамките на обучението ''Услуги в подкрепа на деца и възрастни с редки диагнози'' на Българска Хънтингтън Асоциация тук:コメント


bottom of page