top of page
Търсене

Експертен център по първични имунни дефицити

Експертният център по първични имунни дефицити функционира към УМБАЛ „Александровска“, Клиника по нервни болести и е ръководен от проф. д-р Елисавета Наумова.


Екипът на Експертния център по редки болести – първични имунни дефицити към УМБАЛ „Александровска” осъществява срещи с представители на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари с цел по-висока осведоменост на членовете му за разпознаване на заболяванията в тази група и за подобряване процесите на ранна диагностика и профилактика при пациенти с ПИД и техните семейства.


ПИД включват над 300 редки заболявания, при които има нарушение в структурата и/или функцията на определени звена от имунната система. Тези заболявания се причиняват от генетични дефекти, някои от които са наследствени. Пациентите с ПИД обикновено са по-податливи на инфекции, които са по-чести от обичайното, могат да бъдат особено тежки и трудно поддаващи се на лечение.


В сравнение със световните данни, у нас честотата на ПИД е 2,7 на 100 000 жители, което е значително по-ниско ниво от това от повечето европейски страни. Причината е, че около 70% от пациентите с ПИД по света са недиагностицирани, дори в страни с опит и установени традиции в диагностиката и лечението им. България също не прави изключение, затова са приети критерии за бърза и надеждна диагностика.


В Националният регистър фигурират 203-ма пациенти с доказан първичен имунен дефицит, като от тях с малък процент преобладават мъжете, а около 55% са деца. От началото на годината има 3 новодиагностицирани. Всички пациенти с ПИД получават навременна и адекватна терапия безплатно и се обгрижват от специалистите, работещи в Експертния център по редки болести – Първични имунни дефицити на УМБАЛ „Александровска“ и във Функционалния експертен център „Джефри Модел“.


Ежегодно в рамките на седмицата за популяризиране на информацията за ПИД през месец април Експертният център за първични имунни дефицити към УМБАЛ „Александровска” е част от мероприятията, посветени на Световната седмица на първичните имунни дефицити (ПИД), в партньорство с Международната фондация „Джефри Модел” (Jeffrey Model Centers Network) и предоставя безплатни прегледи на деца и възрастни, след предварително записване.


Контакти:

Телефон за контакт с центъра: 0877570898; 02 9230 690

Адрес: бул."Св. Георги Софийски" № 1, 1431 София

e-mail: bgpidceter@gmail.comComments


bottom of page