top of page
Търсене

Експертен център за диагноза, лечение и проследяване на пациенти с болест на Уилсън

Експертният център по редки заболявания в педиатрията функционира към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София. Центърът е ръководен от проф. д-р Мила Байчева.


Контакти:

Телефон за контакт с центъра: 02 8154 326; 02 8154 327

Адрес: бул. „Aкад. Иван Евстатиев Гешов“ №11

Comentarios


bottom of page