top of page
Търсене

Експертен център за диагноза, лечение и проследяване на пациенти с болест на Крон

Експертният център, специализиран в лечение на болестта на Крон, функционира към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София. Центърът е ръководен от д-р Мила Байчева.


Контакти:

Телефон за контакт с центъра: 02 8154 326; 02 8154 327

Адрес: бул. „Aкад. Иван Евстатиев Гешов“ №11

Comments


bottom of page