top of page
Търсене

Експертен център по редки заболявания - наследствена фамилна транстиретинова амилоидоза

Експертният център по за наследствена фамилна транстиретинова амилоидоза функционира към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София и е ръководен от доц. д-р. Мариана Господинова.


Повече за услугите в центъра можете да разберете от видеопредставявнето му, изготвено от Българска Хънтингтън Асоциация:


Контакти:

Телефон за контакт с центъра: 02 9521 887

Адрес: гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

e-mail: amyloidcentre@gmail.com

Opmerkingen


bottom of page