top of page
Търсене

Експертен център по белодробна артериална хипертония

Експертният център по белодробна артериална хипертония функционира към МБАЛ „НКБ“ ЕАД, София и предлага експертна грижа за следните диагнози:


  • Атрезия на белодробната артерия

  • Тотално аномално вливане на белодробните вени

  • Частично аномално вливане на белодробните вени

  • Първична белодробна хипертония

  • Белодробна хипертония, свързана със системна склероза

и други.

Ръководител: проф. д-р Марио Станкев


Контакти:

Телефон за контакт с центъра: 02 9211 211

Адрес: гр. София 1309, ул. Коньовица 65

Comentarios


bottom of page