top of page
Търсене

Експертен център по коагулопатии и вродени анемии

Експертният център по коагулопатии вродени анемии функционира към НСБАЛХЗ, София и е ръководен от проф. д-р. Тошко Лисичков. Центърът предлага специализирани грижи за пациенти с:


  • Хемофилия А

  • Хемофилия Б

  • Болест на фон Вилебранд

  • Сидеробластни анемии

  • Хемоглобинопатии

  • Хемохроматоза

  • Конгенитална дисеритропоетична анемия

  • Таласемия

Повече за услугите в центъра можете да разберете от видеопредставявнето му, изготвено от Българска Хънтингтън Асоциация:Контакти:

Телефон за контакт с центъра: 02 9701 235

Адрес: ул. „Пловдивско поле“ № 6, гр.София, ПК 1756

e-mail: t.lissitchkov@abv.bg
Comments


bottom of page