top of page
Търсене

Експертен център по коагулопатии и редки анемии

Експертният център по коагулопатии и редки анемии (ЕЦКРА) към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна е разкрит през 2013 г. като Център за лечение на хемофилия и таласемия. Същата година стартира 4-годишна Twinning program с Центъра по хемофилия Бон, Германия, която беше удостоена от Световната федерация по хемофилия (СФХ) с най-високото отличие Twins of the Year 2015. През 2014 г. е приет в Европейската мрежа по хемофилия (EUHANET) като Център за комплексно лечение на хемофилия. През 2016 г. е сертифициран от МЗ като първи в страната Експертен център по редки болести и приет в Европейската мрежа по редки кръвни заболявания (ЕurobBloodNet) като Varna Expert Center of Coagulopathies and Rare Anemias (VECCRA).


В него се провежда профилактика, диагностика, лечение, проследяване и медицинска експертиза на деца и възрастни с хемофилия А и В, момичета/жени, носителки на хемофилна наследственост, синдром на Вилебранд-Юргенс, пациенти с редки коагулационни нарушения, таласемични синдроми и други наследствени хемолитични и апластични анемии.


Центърът разполага с мултидисциплинарен екип за възрастни и деца, които включват хематолог, кардиолог, ендокринолог, хепатолог, физиотерапевт, рехабилитатор, ортопед, генетик, психолог и социален работник. Специалистите са ангажирани изцяло с диагностиката, лечението и проследяването на заболяванията и техните усложнения като осъществяват и допълнителни консултации при необходимост. Има сформирана лекарска комисия за издаване на протоколи за домашно лечение.


Диагностиката на заболяванията и техните усложнения се осъществяват в пълен обем от диагностичните структури на болницата или от други лаборатории в България и чужбина по програми за сътрудничество или по договор.


Лечебната дейност се провежда според български и международни консенсусно приети терапевтичните алгоритми за лечение на наследствени анемии и коагулопатии. При необходимост се провеждат консултации от водещи специалисти в областта на хемостазиологията и наследствените анемии в Европа.


Работното време е от 8.00 до 15.30 ч. с осигурен свободен и планов достъп на пациентите до медицинските специалисти на центъра. В извън работно време или в случаите на спешност е осигурена денонощна телефонна връзка и пациентите се хоспитализират или получават консултация по телефона.


Диагнозите, за чието лечение се грижат специалистите в центъра включват:

 • Хемофилия А

 • Хемофилия В

 • Бета-таласемия майор

 • Бета-таласемия интермедия

 • Болест на фон Вилебранд

 • Анемия на Фанкони

 • Редки вродени нарушения на кръвосъсирването

 • Анемия на Даймънд-Блакфан

 • Тромбастения на Гланзман

 • Вродена дисеритропоетична анемия

 • Вроден дефицит на антитромбин III

 • Наследствена сфероцитоза

 • Пароксизмална нощна хемоглобинурия

 • Дефицит на G6FD

Ръководител на центъра: проф. д-р Валерия Калева


Дата на обозначаване: 23.02.2016 г.


Контакти:

Телефон за връзка с центъра: 052 978 321

Адрес: бул. “Христо Смирненски” №1, гр. Варна, п.к. 9010コメント


bottom of page