top of page
Търсене

Експертен център по редки заболявания – муковисцидоза, кистозна фиброза, Варна

През 2018 година, на функционален принцип, към Втора детска клиника на УМБАЛ „Света Марина” - Варна се разкрива Варненски експертен център по муковисцидоза, който обслужва около 50 деца и възрастни с тази диагноза. В центъра работят лекари с различни специалности – детски пулмолози, детски гастроентеролози, генетици, нутриционисти, физиотерапевти, рехабилитатори, пулмолози и гастроентеролози за възрастни. Допълнителни консултации се извършват от детски ендокринолози, хематолози, нефролози, кардиолози, хирурзи, уролози, както и от специалисти в съответните области за възрастни болни. Така е формиран мултидисциплинарен екип за деца и възрастни пациенти с муковисцидоза. Има сформирана лекарска комисия за издаване на протоколи за домашно лечение. При налично усложнение на заболяването, болните се приемат в клиниките на УМБАЛ „Света Марина” - Варна за активно лечение.


В Експертния център по муковисцидоза към УМБАЛ „Света Марина”- Варна се извършва диагностика, лечение, проследяване и профилактика на деца и възрастни с кистична фиброза. Варненският център работи в тясна връзка с центъра по муковисцидоза в Саутхемптън, ръководен от Prof. Dr. Julian Legg. Организират се експертни срещи, на които се споделя опита на двата екипа, консултират се трудни случаи, обменя се опит.


Диагностицирането на заболяването и неговите усложнения се извършва в пълен обем от структурите на болницата или на други лаборатории в България по програми или по договор. Центърът е снабден с апаратура за диагностика и проследяване на болестта – вкл. импулсна осцилометрия. Лечението на муковисцидозата се провежда според Европейския консенсус за лечение на кистичната фиброза. Последната година (2022 г.) започва да се прилага и генната терапия (над 10 пациента).


Работното време на центъра е от 8.00 до 16.30 ч., със свободен и планов достъп до специалистите. В извънработно време има телефонна връзка, по която може да се осъществи консултация или да се насочи болния за хоспитализация в клиниките на УМБАЛ „Света Марина” – Варна. Центърът се намира на 5-ти етаж, кабинет 504.


Контакти:

Телефон за връзка с центъра: 052 978 250; 052 978 603

Адрес: бул. “Христо Смирненски” №1, гр. Варна, п.к. 9010Comments


bottom of page