top of page
Търсене

Експертен център по хорея на Хънтингтън

Експертният център по хорея на Хънтингтън функционира към МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, София. Центърът е ръководен от доц. д-р Соня Христова-Чакмакова и проф. д-р Иван Миланов.


Контакти:

Телефон за контакт с центъра: 02 9702 300; 02 9702 222

Адрес: ул. “Любен Русев” №1, 1113 София

e-mail: umbalnp@svnaum.com

Comments


bottom of page