top of page
Търсене

Медийно съобщение за дейностите на БХА

Обобщение и научени уроци по време на изпълнението на проект ,,EmpoweRare: Овластяване на хора с редки болести'' Процесът на овластяване е многокомпонентен и включва мотивираното и активно участие на овластявания, именно поради което считаме, че първоначално заложените цели на проекта EmpoweRARE бяха постигнати. Широкото участие на хора от уязвимата група на страдащите от редки заболявания, както в Консултативния съвет, така и в обученията и събитията по проекта, показа една успешна практика за овластяване. Всички участници в обученията ни показаха високо ниво на активност в работата по казуси и дискусии и дадоха ценна информация с обратната си връзка чрез отговорите си на оценителни въпросници и анкети.


Включването като обучители в проекта от крайните потребители на проекта доказа, както големия потенциал на уязвимата група хора с редки болести, така и важността от участието им като обучители, поради понякога изключително високата им експертиза в темата. Овластяването чрез застъпничество подтикна представители от уязвимата група да анализират собствения си опит и да достигат до решения, които преди не са били видими. Индивидуалните обучения и работа на експертния екип с отделни случаи, доведе до реална промяна в живота на засегнатите.

Идентифицираните добри практики от партньорската организация FRAMBU са предстоящо необходимо надграждане на проекта, които биха спомогнали значително за развитието на силна и активна гражданска група от застъпници по темата за редките болести. Овластяването на хората засегнати от редки болести е важна стъпка към тяхното позициониране като активни граждани, защитаваща правото си на здравна и социална подкрепа.


Comments


bottom of page