top of page
Търсене

Първо онлайн обучене „Права на хората с увреждания в България - Основни права

Гледайте първото онлайн обучене „Права на хората с увреждания в България - Основни права'' - от Проект “Овластяване на хора с редки болести” (EmpoweRare) на 26.04.2020г. тук:
Comments


bottom of page