top of page
Търсене

Пациентски организации за редки болести

Тук можете да откриете контакти на други пациентски организации за редки болести в България. Ако знаете за организация, която може да се добави към списъка - ще се радваме да се свържете с нас!


 • Национална Асоциация за Арнолд-Киари и Сирингомиелия

Контакти: g.kolchakova@abv.bg; 078712172

 • Асоциация Корнелия де Ланге синдром

Контакти: info@cdls-bg.org; 0888 330 318

 • Асоциация ''Муковисцидоза'' България

Контакти: info@lifewithcf.org; a_alexiev1979@abv.bg; 0888 80 26 40

 • Асоциация на болните от Акромегалия в България

Контакти: ababbg@yahoo.com; 0879 586 909

 • Сдружение ,,Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония''

Контакти: bgspph@gmail.com; +359 877 773 887

 • Асоциация Пулмонална Хипертония

Контакти: info@phabulgaria.eu; 0888 68 67 80

 • Асоциация Хипофиза

Контакти: acromegaly@abv.bg; +359 886 837 027

 • Българска асоциация Аниридия

Контакти: office@aniridiabg.eu; 0878554225

 • Българска асоциация Болест на Крон и Улцерозен колит

Контакти: info@babkuk.org; 089 844 9180

 • Българска асоциация Болест на Уилсън

Контакти: info@wilsonbg.org; 0888 904 511

 • Българска асоциация за невромускулни заболявания

Контакти: banmz@abv.bg; 0888 240 652

 • Уилямс Синдром Асоциация България

 • Българска асоциация по хемофилия

Контакти: office@hemo-bg.org; office@hemo-bg.org; +359 2 478 39 64

 • Българска асоциация Прадер-Вили синдром

Контакти: simeonova.monika@gmail.com; pws.bulgaia@gmail.com; +359 897 855 706

 • Група за подкрепа на пациенти с Порфирия

Контакти: neli_dirimanova@abv.bg; 0898586258

 • ДЕБРА България

Контакти: contact@debra.net; 0882 919 167

 • Национална асоциация на пациентите с дефицит на растежния хормон

Контакти: hiponanizam@abv.bg; 0887 999 928

 • Национална асоциация по Мукополизахаридоза

Контакти: dessy_pavel@mail.bg; 0898 688 767

 • Национална Асоциация Саркоидоза

Контакти: nas_sarcoidosis_bulgaria@mail.bg; 087 843 3496

 • Национално нестопанско сдружение на хора, страдащи от хронична Миелогенна левкемия

Контакти: hml@abv.bglaura300593@gmail.com; 0899 123 909 / 0884 002 112

 • Национално сдружение на пациентите с митохондриални заболявания

Контакти: info@mito.bg; 0888 44 10 77

 • Организация на Таласемиците в България

Контакти: otbulgaria@yahoo.com; 0886839195

 • Сдружение на болните от Лимфом

info@lymphom-bg.com; +359 877 43 86 01

 • Сдружение Ретина България

Контакти: petia.stratieva@retina-international.org; +359 882 94 33 10

 • Спина Бифида и Хидроцелафия - България

Контакти: info@sbhb.orgs.kostadinova@sbhb.org; 0887 297 122

 • Търнър Синдром България

 • Сдружение Заедно срещу Саркома

 • Фамилна Амилоидна Невропатия

Контакти: contact@fap.bg; +359 887 86 64 85

 • Фондация ,,Миастения гравис''

Контакти: myasthenia.foundation@gmail.com; +359 2 400 5551 / +359 899 86 80 60Comments


bottom of page