top of page
Търсене

Какво е пациентско застъпничество?

Застъпничеството на пациентите е цяла област в здравеопазването, в която думата е дадена на пациентите от специфична група и техните близки. В една добре работеща здравна система на пациентите би трябвало се предлага помощ и насоки чрез здравна система, така че да получат информацията, от която се нуждаят, за да вземат информирани решения, които най-добре отговарят на техните здравни нужди. А в някои случаи институциите предлагат и услуги за защита на пациентите.


Но идеалната система за здравеопазване не съществува в нито една държава. Затова, нейното подобряване е необходимо и това става най-ефективно, когато се ръководим от потребностите на ползвателите на здравните услуги. В този вариант, тези ползватели - пациентите и техните семейства - се разглеждат като компетентните, добре информирани и най-достоверни източници на информация за потребностите в здравната грижа за дадено заболяване или група заболявания.


Обикновено, гледната точка на пациентите се изказва от техни застъпници.Често застъпниците на пациентите са самите пациенти, предвид че те имат задълбочени и почти експертни познания за болестта. Това ги прави изключително подходящи да действат като пациентски застъпници и да участват във взимането на важни решения за грижата за даденото заболяване на местно, национално и международно ниво.


Типичните дейности за застъпничество могат да включват следното:

 • наблюдение на последните развития в леченията и клиничните изпитвания;

 • разискване на въпроси, свързани с правата на пациентите;

 • комуникиране на идентифицираните проблеми и нужди при пациентите пред заинтересовани страни и институции;

 • представителство на пациентите;

 • повишаване на осведомеността;

 • застъпване за осигуряването на по-ефективна подкрепа и образование на пациентите и техните близки

и други.


Пациентските застъпници имат отговорността да се информират с актуални данни и информация за реалните преживявания на групата пациенти, свързани с въпросите, по които ги представляват. С тази информация и събраната обратна връзка от пациентската група, пациентските застъпници са гласът на пациента в най-различни контексти:

 • работни групи за пациентско застъпничество;

 • национални и международни мрежи за грижа и подкрепа на пациенти;

 • кръгли маси за дебат с местни, общински, национални и международни институции;

 • решаване на политики на национално ниво;

 • имплементиране на промени в здравни заведения и заведения, осигуряващи социални грижи;

 • медийни изяви

и други.


Защитниците на пациентите са в състояние да предадат и на медицинските специалисти нуждите на пациентите, ако те не могат да го направят сами. Важно е да се отбележи, че вместо пациентите да разчитат на обичайните стечения на обстоятелствата, това да намерят свой застъпник, който е добре информиран и способен да действа в техен най-добър интерес, може коренно да промени ситуацията за тях в дадена държава, а и в цяла Европа или по света.Comments


bottom of page