top of page
Търсене

Институции, отговарящи за правата на пациентите с редки болести

Въпреки въведените до момента закони, уреждащи правата на хората с увреждания, и програмите, насърчаващи създаването на условия за техния равен старт, все още са налице редица ситуации, в които правата на тези граждани имат нужда от специална защита. В такива случаи, бихте могли да се свържете със следните институции:


  • Омбудсман на Република България

Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Той е висш и независим конституционен орган, който се избира от Народното събрание. Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България. Той се застъпва с предвидените в Закона за омбудсмана средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.


Жалбите и сигналите до омбудсмана са в напълно свободна форма, стига разбираемо да са изложени оплакванията и да са посочени правата, които са нарушени.


Гражданите могат да се обръщат към омбудсмана по следните начини:

1. Лично, в неговата приемна в гр. София, ул. “Георг Вашингтон” № 22;

2. По пощата на адрес София 1000, ул. “Дж.Вашингтон” № 22

3. По телефона на номер 02/8106 955 или 02/9809 510;

4. По факса на номер 02/8106 963;

5. По електронната поща на адрес: priemna@ombudsman.bg

6. Чрез интернет страницата на омбудсмана: www.ombudsman.bg


Разглеждането на жалби на граждани е освободено от такси.


  • Комисия за защита от дискриминация

Съгласно чл. 40, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация комисията е създадена като независим, специализиран държавен орган с цел предотвратяване на дискриминацията, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите. Комисията осъществява контрол по прилагането и спазването на Закона за защита от дискриминация или други закони, уреждащи равенство в третирането. За реализиране на поставените цели – в случаите, при които е установено наличие на дискриминация, на Комисията са предоставени и редица механизми за въздействие.


Адресът на комисията е гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 35, п.к. 1125, тел : 02 807 30 30.


Разглеждането на жалби на граждани е освободено от такси.


Comments


bottom of page