top of page

Сборници

Сборници на проект
EMPOWERare

Брошура "Научени уроци"
Сборник полезни правни материали и институции

Наръчници

Наръчници на проект
EMPOWERare

Наръчник за овластяване на хора с редки болести

Доклади

Доклади на проект
EMPOWERare

Доклад за добри практики
Доклад от проучване на нуждите на хора с редки болести
Доклад с обзор от препоръки към институции
bottom of page