top of page

Доклади EMPOWERare2021

Доклади на
проект
EMPOWERare2021

Аналитичен доклад с изводи и препоръки за изградена национална мрежа за взаимопомощ на хора с редки болести и застъпническа кампания
ДОКЛАД от ЧЕТВЪРТИ ОБУЧИТЕЛЕН КУРС
Обзор за информационни телефонни линии на EURORDIS (Доклад на английски)
Летен обучителен лагер 2022
Добри практики и посещение Фрамбу

Доклади EMPOWERare

Доклади на проект
EMPOWERare

Добри практики
Проучване на нуждите на хората с РБ
Препоръки към институции

Сборници

Сборници на проект
EMPOWERare

Сборник обучителни материали от адаптирани материали за онлайн обучения
Брошура "Научени уроци"
Сборник полезни правни материали и институции

Наръчници

Наръчници на проект
EMPOWERare

Наръчник за овластяване на хора с редки болести
bottom of page