top of page

Редки диагнози

Тук ще откриете основна информация за редките болести, поставянето на диагноза и класификацията, симптомите и протичането на редките неврологични заболявания.

Кои заболявания се класифицират като редки, какви са техните общи черти и какво свързва пациентите.

Всички включени диагнози в списъка за редки заболявания в България към 15.06.2023г.

Какъв е редът за вписване на нова диагноза в списъка с редки болести в България.

Условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания

Какви са функциите на комисията по редки заболявания, как се определят нейните членове и каква възможност за включване имат пациентите.

Международна база данни с всички редки диагнози по света, номенклатура и информация за изследвания, лечение и специалисти.

Какви генетични изследвания са необходими при редките болести и къде могат да се направят?

Същност, симптоми и лечение на цереберална атаксия (атаксия на малкия мозък).

Какви са стандартизираните пътища за поставяне на диагноза ''атаксия''.

Същност, симптоми и диагностична схема на наследствените спастични параплегии.

Същност, прогресиране, симптоми, диагностициране и лечение на болестта на Хънтингтън,

Как преминава диагностицирането и лечението на пациентите с болест на Хънтингтън.

Същност на дистониите, подтипове, диагностициране и лечение на болестта.

Какво представлява групата на редки заболявания, свързани с невродегенерацията с натрупване на желязо в мозъка и какви са отделните диагнози?

Същност, симптоми, диагностициране, унаследяване и поддържаща терапия за синдрома на Удхаус-Сакати.

Същност, симптоми, диагностициране и лечение на Ацерулоплазминемия.

Проявление и симптоми, генетика, пренатални изследвания и лечение на синдрома на Куфор-Ракеб.

Същност, видове невродегенерация, свързана с гена PLA2G6, диагностициране и лечение. 

Същност, симптоми и диагностициране на невродегенерациите, свързани с бета-пропелер протеина.

Същност, проява, диагностициране и лечение на невродегенерациите, свързани с гена CoASY.

Същност, симптоми, диагностициране, генетично унаследяване, пренатално тестване и лечение на невродегенерациите, свързани с хидролазата на мастни киселини.

Същност, признаци, диагностициране, генетично унаследяване, пренатално тестване и лечение не НПММ/ MPAN.

Симпптоми и грижа за фронтотемпоралните деменции.

Същност и видове левкодистрофии, лечение и поддържащи терапии.

Същност на атипичния паркинсонизъм, видове синдроми.

Подвидове на МСА, протичане и поддържащи терапии.

Същност, протичане, диагностициране и лечение на ПСП.

Същност, симптоми и поддържащи терапии за АЛС.

Същност, симптоми, диагноза, лечение на синдрома на Пьотс-Йегерс.

Същност, симптоми, диагноза, лечение на болестта на Уилсън.

bottom of page