top of page

Социални услуги

Тук ще разберете какво представляват социалните услуги, какви видове са те, кой ги осигурява в България, кои от услугите са достъпни за пациентите с редки болести и как могат те да се възползват от тях.

Каква е функцията на социалните услуги за пациенти с редки болести.

В какви документи е уредено предоставянето на социални услуги и кои органи отговарят за предоставянето им.

Какви са социалните услуги, от които могат да се възползват българските пациенти към момента.

Какво представляват специализираните социални услуги и каква е ползата им за семействата с редки диагнози.

Функции и услуги на ресурсните центрове.

Какви са условията, на които един пациент трябва да отговаря, за да може да се възползва от социални услуги.

Какви видове социални услуги са достъпни за хората с увреждания в България.

Какво е заплащането за ползване на отделните социални услуги от хора с увреждания.

Практики, процедури и документи по кандидатстването и получаването на социални услуги от различни доставчици.

Какво се изисква от пациента при явяване пред ТЕЛК комисия.

Какво представлява социалната услуга  асистентска подкрепа, на кого се полага и какъв е редът за кандидатстване.

Какво представлява социалната услуга  заместваща грижа, на кого се полага и какъв е редът за кандидатстване.

Същност и предимства на интегративния подход за грижа в социалните и медицински услуги.

Основни термини, използвани в сферата на социалните услуги, и тяхното значение в обобщен вид.

bottom of page