top of page

Психично здраве

Тук ще откриете основна информация, свързана с психичната грижа и поддържането на отпимално психично здраве при пациентите с редки болести и техните семейства.

Отразява ли се психичното здраве на хода на рядкото заболяване и трябва ли психологическата подкрепа да бъде включена в интегрираната грижа за редките болести?

Как може да се фасилитира група за подкрепа и взаимопомощ и какви са спецификите на групите за подкрепа при пациенти с редки болести и техните близки.

Как успяват семействата с редки болести в Европа да съчетаят здравната грижа за пациента с личния живот.

Какви услуги за психологическа подкрепа са достъпни за българските семейства с редки болести

bottom of page