Онлайн обучение „Права на хората с увреждания в България“ – втора частПродължаваме с второто обучение по проект „Овластяване на хора с редки болести“. Темата ще бъде насочена основно към възможностите на хората с увреждания за обучение, работа и самостоятелна стопанска дейност в България. Участниците ще се запознаят с различни актуални мерки за подкрепа на работодатели и търсещи работа, възможности за финансиране на собствена стопанска дейност, както и облекчения за работещите хора с увреждания.


Обучението ще се състои в Събота, 8 Август 2020г от 10:00ч до 16:00ч, можете да се включите в обучението като заявите своето участие на следния линк: https://www.facebook.com/events/739621816857433/?refid=12


Панелисти в обучението ще бъдат – Наталия Григорова – ръководител на проекта и модератор на събитието, Лила Ангелова – пациентски експерт и човек с рядко заболяване и Елка Тодорова – експерт по темата за трудовите права на хора с увреждания и председател на НФРИ. Елка Тодорова, ще представи основните права на хората с увреждания България, касаещи тяхната трудова реализация и възможностите за развитие на самостоятелна стопанска дейност. Лила Ангелова, ще говори за процедурите за облекчения на работодатели наемащи на работа хора с увреждания.


По време на обучението ще се представят основни права на хората с увреждания в България свързани с трудовата реализация и казуси касаещи темата, участниците ще получат предварителен комплект от обучителни материали, а по-време на обучението ще има възможност за дискусии, въпроси и работа по отделни конкретни казуси.


Основната цел на проекта „Овластяване на хора с редки болести“ EmpoweRARE е да допринесе за намаляване на социалните различия чрез овластяване на хората с редки болести за гражданско участие и иницииране на реформи и застъпничество. Проекта се реализира с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (www.activecitizensfund.bg)


Очакваме ви!

This document was created with the financial support of the Active Citizens Fund in Bulgaria under the Financial Mechanism of the European Economic Area.

The sole responsibility for the content of the document lies with the Bulgarian Huntington Association and under no circumstances can it be assumed that this document reflects the official opinion of the Financial Mechanism of the European Economic Area and the Operator of the Active Citizens Fund in Bulgaria.