Онлайн обучение „Права на хората с увреждания – социални услуги и лична помощ“

На 20 декември 2020 г. от 10:00 часа, ще се състои поредното онлайн обучение за правата на хората с увреждания в България, част от проекта „Овластяване на хора с редки болести“

www.empowerare.eu

Обучението е със свободен достъп и за да се включите в него, е необходимо да попълните формата за участие:

https://forms.gle/5se6FbPMuKGAoJQg8

Панелисти в обучението ще бъдат – Наталия Григорова – ръководител на проекта и модератор на събитието, Илиана Тонова – пациентски експерт и Иван Дечев – юрисконсулт и експерт по правата на хората с увреждания. По време на обучението, ще бъдат дискутирани промените в социалните услуги според новия закон за предоставяне на социални услуги и закона за личната помощ, като програмата ще цели представяне на практически знания касаещи конкретни казуси, с които хората с увреждания се сблъскват. Друга основна тема ще бъде актуалната обстановка и свързаните с COVID-19 процедури касаещи пациентите с редки заболявания, както и хората с увреждания.

Всички участници ще получат предварителен комплект от обучителни материали, а по-време на обучението ще има възможност за дискусии, въпроси и работа по отделни казуси.

Основаната цел на проекта „Овластяване на хора с редки болести“ /EmpoweRARE/ е да допринесе за намаляване на социалните различия чрез овластяване на хората с редки болести за гражданско участие и иницииране на реформи и застъпничество. Проекта се реализира с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (www.activecitizensfund.bg)


This document was created with the financial support of the Active Citizens Fund in Bulgaria under the Financial Mechanism of the European Economic Area.

The sole responsibility for the content of the document lies with the Bulgarian Huntington Association and under no circumstances can it be assumed that this document reflects the official opinion of the Financial Mechanism of the European Economic Area and the Operator of the Active Citizens Fund in Bulgaria.