Първи обучителен семинар на тема „Права на хората с увреждания в България“

Първото обучение по проекта "Овластяване на хора с редки болести", ще се състои он-лайн на 26 април между 10:00 и 16:00 часа. Един от обучителите ще бъде Иван Дечев - главен експерт към институцията на омбудсмана на Република България, Отдел „Правата на хората с увреждания и дискриминация“. Илиана Тонова, която е пациент с рядко заболяване и експерт от опит, ще говори и за процедурата по получаване на ТЕЛК и затрудненията, които срещат хората с редки болести. По време на обучението ще се представят основни права на хората с увреждания в България и казуси свързани с тях, участниците ще получат предварителен комплект от обучителни материали, а по-време на обучението ще има възможност за дискусии, въпроси и работа по отделни казуси. Обучението е напълно безплатно и ще се проведе он-лайн. За записване и въпроси се свържете с нас.


Програма Обучение 26.04.2020pdf


Обучителен материал 26.04.2020pdf

This document was created with the financial support of the Active Citizens Fund in Bulgaria under the Financial Mechanism of the European Economic Area.

The sole responsibility for the content of the document lies with the Bulgarian Huntington Association and under no circumstances can it be assumed that this document reflects the official opinion of the Financial Mechanism of the European Economic Area and the Operator of the Active Citizens Fund in Bulgaria.