top of page

ОБУЧЕНИЯ

Материали по проект EmpoweRARE

Включени са материали и връзки свързани с проекта

Logopit_1649253598892_edited_edited_edited.png
Презентация „Бдителни родители“

Презентация на проф. Кристоф Ярмесдал, клиничен психолог и изследовател от FRAMBU

Logopit_1576356145501.png
Наръчник за овластяване EmpoweRARE

Наръчник за овластяване EmpoweRARE: Овластяване на хора с редки болести

Logopit_1576356145501.png
Доклад с препоръки към институции

Доклад с препоръки към институции в който е включен обзор на писма и становища част от Застъпническа кампания търсеща решения за проблемите на хората с редки болести в България 

Logopit_1576356145501.png
Сборник полезни правни материали и институции

Сборник с полезни правни материали и списък с институции за хора с увреждания

Logopit_1576356145501.png
Видеозапис на четвърти обучителен семинар

ЧЕТВЪРТО ОБУЧЕНИЕ по проект EmpoweRARE - Дискусия и въпроси „Права на хората с увреждания“

Logopit_1576356145501.png

Видеозапис на двустранен онлайн семинар (Ден 2)

Втори ден на двустранният семинар проведен от BHA и FRAMBU

Logopit_1576356145501.png

Видеозапис на двустранен онлайн семинар (Ден 1)

Първи ден на двустранният семинар проведен от BHA и FRAMBU

Logopit_1576356145501.png

ДОКЛАД и АНАЛИЗ на анкета от ТРЕТИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ EmpoweRARE

Доклад анализиращ данните от анкетите на участниците в третия обучителен семинар по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Видеозапис на трети обучителен семинар

Онлайн видеозапис на трети обучителен семинар по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Обучителни материали за трето обучение

Обучителни материали за третото обучение по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Покана за трето обучение и програма

Покана за участие в третото обучение по проект EmpoweRARE и програма на събитието

Logopit_1576356145501.png

Доклад от втори обучителен семинар

Доклад анализиращ данните от анкетите на участниците във втория обучителен семинар по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Презентация от второ обучение: Добри Практики

Презентация на тема „Трудови права на хората с увреждания в България“ ДОБРИ ПРАКТИКИ - Лектор: Елка Тодорова

Logopit_1576356145501.png

Презентация от второ обучение: Добри Практики

Презентация на тема „Възможности за работа на хората с увреждания“ - Лектор: Лила Ангелова

Logopit_1576356145501.png

Презентация от второ обучение: JAMBA

Презентация от JAMBA

Logopit_1576356145501.png

Презентация от второ обучение: Трудови Права

Презентация на тема „Трудови права на хората с увреждания в
България и подкрепа на работодателите за наемане на
хора с увреждания” - Лектор: Елка Тодорова

Logopit_1576356145501.png

Видеозапис на втори обучителен семинар

Онлайн видеозапис на втори обучителен семинар по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Покана за второ обучение и програма

Покана за участие във второто обучение по проект EmpoweRARE и програма на събитието

Logopit_1576356145501.png

Обучителни материали за второ обучение

Обучителни материали за второ обучение по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Доклад от първи обучителен семинар

Доклад анализиращ данните и обратните връзки получени от участниците на 1вия обучителен семинар по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Въпросник на първи обучителен семинар с верни отговори и Казус от обучението

Копие на въпросника предоставен на участниците на 1ви обучителен семинар на тема „Права на хората с увреждания в България“ с верните отговори на тестовите въпроси и Казус от обучението

Logopit_1576356145501.png

Обучителни материали за първи обучителен семинар

Обучителни материали за първи обучителен семинар на тема „Права на хората с увреждания в България“ по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Видеозапис на първи обучителен семинар

Онлайн видеозапис на първи обучителен семинар на тема „Права на хората с увреждания в България“ по проект EmpoweRARE

bottom of page