top of page

МАТЕРИАЛИ

Материали по проект EMPOWERare2021

unnamed (1).jpg
Откриваща пресконференция по проект EMPOWERare2021

Видео: https://youtu.be/rpHQ8NetnvM
Презентация на БХА: Свалете от тук

Logopit_1649253598892.jpg
Информационна брошура по проекта

Официална информационна брошура съдържаща подробна информация за проекта

Logopit_1649253598892.jpg

Прессъобщение от 01.09.2021 на БХА

Прессъобщение на БХА към медиите информиращо за продължаването на проект EmpoweRARE

Logopit_1649253598892.jpg

Прессъобщение от 02.09.2021 на БХА

Прессъобщение на БХА към медиите информиращо за затрудненията пред които са изправени хората с редки болести по време на COVID-19 кризата

Logopit_1649253598892.jpg

EmpoweRARE2021 бюлетин (Брой 1)

Официален проектен бюлетин (Септември - Декември 2021)

Logopit_1649253598892.jpg

EmpoweRARE2021 бюлетин (Брой 2)

Официален проектен бюлетин (Април 2022)

Logopit_1649253598892.jpg

EmpoweRARE2021 бюлетин (Брой 3)

Официален проектен бюлетин (Август 2022)

БЮЛЕТИНИ

Бюлетини на проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Брой 1)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Януари 2020)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Брой 2)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Април 2020)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Май - Сп. издание)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Май 2020)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Брой 3)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Юли 2020)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Август - Сп. издание)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Август 2020)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Брой 4)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Декември 2020)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Брой 5)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Май 2021)

Logopit_1576356145501.png

Официален проектен бюлетин (Брой 6)

Официален бюлетин по проект EmpoweRARE (Юни 2021)

МАТЕРИАЛИ

Материали по проект EmpoweRARE2021

DSC03214.JPG

Откриваща пресконференция по проект EmpoweRARE

Видео:  http://www.bta.bg/en/video/show/id/0_durzd2wi/
Прес-съобщение на БХА: Свалете тук

Logopit_1576356145501.png

Проектна информационна брошура

Официална информационна брошура съдържаща подробна информация за проекта

Logopit_1576356145501.png

Превод на отворено писмо на EURORDIS

Превод на отвореното писмо на EURORDIS касаещо препоръките за терапия на пациенти с COVID-19

Logopit_1576356145501.png

Писмо до Министъра на Здравеопазването от БХА

Отворено писмо до Министерство на Здравеопазването с препоръки за изготвяне на Ръководство за лечение на пациенти с редки болести заразени с COVID-19

Logopit_1576356145501.png

Презентация на партньор по проекта FRAMBU

Презентация представяща дейността на партньор по проекта FRAMBU

Logopit_1576356145501.png

Видео презентация на FRAMBU

Видео презентация на партньор по проекта FRAMBU

Logopit_1576356145501.png

Становища по публични консултации

Становище на Българска Хънтингтън Асоциация относно Проект на План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026)

.

Logopit_1576356145501.png

Отворено писмо до Министерство на Здравеопазването

Отворено писмо, изразяващо официалната позиция на Българска Хънтингтън Асоциация относно спешността на предоставянето на ваксини срещу COVID-19 на хора с редки заболявания в България

Logopit_1576356145501.png

Отговор на отворено писмо от МЗ

Официален отговор на отвореното писмо на Главния държавен здравен инспектор

Logopit_1576356145501.png

Становища по публични консултации

Становище на Българска Хънтингтън Асоциация относно Проект на Постановление за изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания 

Logopit_1576356145501.png

Кореспонденция _Наредба №10/01.09.2016

Кореспонденция относно актуализиране на списъка на хроничните заболявания от по чл.95, ал.3, от Наредба №10/01.09.2016 на МОН за организация на дейностите в училищното образование

bottom of page