МАТЕРИАЛИ

Материали по проект EmpoweRARE

Включени по-долу са свързани с проекта материали и връзки

DSC03214.JPG

Откриваща пресконференция по проект EmpoweRARE

Видео: http://www.bta.bg/en/video/show/id/0_durzd2wi/

Прес-съобщение на БХА: Свалете от тук

Logopit_1576356145501.png

Проектна информационна брошура

Официална информационна брошура съдържаща подробна информация за проекта

Logopit_1576356145501.png

Проектен бюлетин (Брой 1)

Официален бюлетин на проект EmpoweRARE (Януари 2020)

Logopit_1576356145501.png

Превод на отворено писмо на EURORDIS

Превод на отвореното писмо на EURORDIS касаещо препоръките за терапия на пациенти с COVID-19

Logopit_1576356145501.png

Обучителен материал за 1ви обучителен семинар

Обучителен материали за първи обучителен семинар на тема „Права на хората с увреждания в България“ по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Онлайн видео на 1ви обучителен семинар

Онлайн видео на първи обучителен семинар на тема „Права на хората с увреждания в България“ по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Въпросник на 1ви обучителен семинар с верни отговори и Казус от обучението

Копие на въпросника предоставен на участниците на 1ви обучителен семинар на тема „Права на хората с увреждания в България“ с верните отговори на тестовите въпроси и Казус от обучението

Logopit_1576356145501.png

Доклад от първи обучителен семинар

Доклад анализиращ данните и обратните връзки получени от участниците на 1вия обучителен семинар по проект EmpoweRARE

Logopit_1576356145501.png

Проектен бюлетин (Брой 2)

Официален бюлетин на проект EmpoweRARE (Април 2020)

Logopit_1576356145501.png

Писмо до Министъра на Здравеопазването от БХА

Отворено писмо до Министерство на Здравеопазването с препоръки за изготвяне на Ръководство за лечение на пациенти с редки болести заразени с COVID-19

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Българска Хънтингтън Асоциация“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.