top of page
Търсене

Модел на грижа за пациентите с редки болести: NoRo ресурсен център Румъния

Гледайте презентацията на Дорика Дан, мениджър на ресурсен център NoRo, вице-президент на Eurordis от онлайн обучението ''Услуги в подкрепа на деца и възрастни с редки диагнози'' на Българска Хънтингтън Асоциация тук:


Comentários


bottom of page