top of page
Търсене

Експертен център по редки заболявания в педиатрията

Експертният център по редки заболявания в педиатрията функционира към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ ЕАД, София. Центърът е ръководен от проф. д-р Радка Тинчева. Контакти: Телефон за контакт с центъра: 02 8154 240 Адрес: бул. „Aкад. Иван Евстатиев Гешов“ №11


Comments


bottom of page