top of page
Търсене

Процедура по наемане на човек с увреждане

Процедурата по наемане на хора с увреждания е улеснена, с цел по-ефективното спазване на законовите предписания за включване на хора с увреждания на трудовия пазар. Работодателите следва да изпълнят няколко стъпки, за да наемат служител с трайно увреждане:

  1. Работодателят уведомява териториалните поделения на Агенцията по заетостта, АЗ, за свободните работни места и за необходимите му работници и служители, тяхната квалификация и професионални умения, за изпълнение на квотата за назначаване на работници и служители с трайни увреждания.

  2. В тримесечен срок от уведомяването той е длъжен да назначи на работа хора с трайни увреждания, които отговарят на изискванията на заемане на работното място.

  3. Работодателят уведомява съответното териториално поделение на АЗ, че е назначил лице/лица с трайни увреждания, съобразно квотата по чл.38, ал.1.


Работодателите имат право да ползват посредничество за наемане на работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта в изпълнение на квотните задължения, съгласно чл.38, ал.1.


Comments


bottom of page