top of page
Търсене

Ефективни модели за социална работа с хора с хроничнизаболявания в България

Гледайте лекцията на Александър Миланов - клиничен социален работник - специало изготвена за уебинара на БХА ''Предизвикателства в грижата за редките болести'', проведен на 10-11.12.2022Comments


bottom of page