top of page

Финансова и трудова подкрепа

Тук ще разберете повече за правата на финансова подкрепа, подкрепа за реализиране на трудовия пазар и адаптиране на работното място, които пациентите с редки болести в България имат.

Как се определят хората с увреждания и влизат ли пациентите с редки диагнози в това определение.

Основните права на пациентите с редки болести и организациите, гарантиращи спазването им. 

Право и ред за отпускане на месечна и целева финансова подкрепа за лица с увреждания и техните семейства.

Какви са възможностите за ползване на данъчни облекченя за хората с увреждания и как се ползват те.

От какви такси са освободени лицата с увреждания и какви такси са намалени за тяхно ползване.

Условия за ползване и определяне на размер на пенсии за инвалидност поради общо заболяване и поради трудова злополука и професионална болест.

Пенсии за военна и гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност, персонална пенсия 

На какви помощни средства и медицински изделия имат право хората с увреждания.

Какви са базовите права на лицата с увреждания на работното място.

Какви стъпки трябва да изпълни един работодател за да намери и наем служител с трайно увреждане.

Какви промени могат да се изискват от работодател за адаптиране на работното място и как може той да кандидатства за финансова подкрепа в това начинание.

Как се очаква от работодателя  да устрои работното място и да адаптрира работните условия за служителите си с трайни увреждания.

Какви са законовите облекчения на работното време за лица с увреждания и майки, грижещи се за деца с увреждания. Кой отговаря за спазването на тези предписания.

Какви са законовите рамки за освобождаване на служител с трайно увреждане.

Какви са мерките за насърчаване на работодателите, които искат да предложат обучение или тренинг за лице с увреждане.

Какви са актуалните програми, подкрепящи работодателите, които наемат служители с трайни увреждания.

Каква подкрепа получават лицата с увреждания за приспособяване на жилищна и обществена среда.

bottom of page