top of page

Пациентско застъпничество

Разберете повече за пациентското застъпничество и как то е важно за подобряване качеството на живот на пациентите с редки болести и техните семейства!

Какви са характеристиките и дейностите на пациентските застъпници и защо са важни те.

Каква помощ можете да намерите в националната мрежа в България, защо е важно да се включите в нея и как да го направите.

Списък с функциониращи в България пациентски организации за хора с редки диагнози и техните контакти.

Цели, приоритетни области, дейности и постижения на европейската чадърна организация за редки болести.

Кога е денят на редките болести, какво се случва в него и как можете да се включите.

Цели и стратегия на европейския план за редките болести.

Какви са функциите на работните групи за пациентско застъпничество и какво цели една такава група.

Информация за функционираща на територията на България работна група за пациентско застъпничество, работеща по темата за подобряването на психичното здраве на пациентите с редки болести и техните семейства.

Каква е ролята на пациентските застъпници в европейския парламент и защо е необходимо тяхното включване.

Какво цели процесът на овластяване и защо е необходим за подобряване качеството на живот при семействата с редки диагнози.

Полезни материали за споделяне с медийни представители и в социалните мрежи, които да насърчат овластяването на пациенти с редки болести и техните близки.

Какво представляват европейските референтни мрежи, кои са пациентските застъпници за различните групи заболявания на европейско ниво и как можете да се информирате за и включите в работата им.

Каква е необходмостта от европейски референтни мрежи и какви са плюсовете за пациентите.

Кои са европейските застъпници за пациенти с редки болести в България и каква е тяхната роля.

С кои термини трябва да бъде запознат пациентския застъпник при включването си в работна група.

Към кои институции можете да се обърнете с въпроси, молби и оплаквания по повод правата на хората с редки болести в България.

Какво регулира дирекцията и как можете да подадете сигнал, в случай на нередност.

Резюме на резолюция на Общото събрание на ООН за  предизвикателствата пред хората, живеещи с редки болести и техните семейства: Да разберем процеса.

Използвайте прес съобщението на Eurordis за приемане на резолюцията на ООН.

Изтеглете и редактирайте модел на писмо, което може да се изпраща до лица и институции, отговорни за внасянето на промени в България.

Използвайте медийното обръщение, публикувано от Eurordis за повишаване здравната осъзнатост по темите, свързани с редките диагнози.

Информирайте се и споделете за дейностите на Българска Хънтингтън Асоциация по проект ''EmpoweRare: Овластяване на хора с редки болести''

bottom of page